Klink.

Bruno Vanden Broecke

Er zijn in België 3.933 personen die een misdrijf hebben begaan maar daarvoor geen straf krijgen. Ze hebben immers een geestesstoornis. Die mensen worden geïnterneerd. Voor onbepaalde tijd. We mogen die internering geen straf noemen. Het woord ‘straf’ geldt alleen voor mensen die een delict begaan dat hen kan worden toegerekend.

Annemie Morbee werkt met geïnterneerden. Zij zocht Bruno Vanden Broecke op en leidde hem rond in een labyrint vol stemmen uit het vagevuur. Klink. is een theatraal egodocument, een licht, maar rauw samenzijn, waarin een behandelaar zijn ervaringen met ontoerekeningsvatbare mensen deelt.

Bruno creëert deze voorstelling samen met zijn vaste compagnon de route, regisseur Raven Ruëll, met wie hij al een tiental producties schreef, waaronder Missie (2007), Para (2016) en Ouder Kind (2019).


Knack Focus ★★★★ - Dit is één van onze meest getalenteerde acteurs die aan elke zin een lach en een traan kan hangen – zonder veel moeite – en er, en passant, ook nog een geëngageerde ondertoon aan breit.